[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]


Bulletinen

Bulletinen är Veteranmaskinklubben Syds egen medlemstidning. Den skickas ut till medlemmarna 2-3 gånger om året.

Du kan köpa gamla exemplar av Bulletinen för 50 kr. Vartannat år ger VMKS även ut en medlemsmatrikel.

 

 


Redaktör och ansvarig utgivare av Bulletinen och Matrikeln 
Ola Hansson

Tel: 0410-33 00 45, 070-751 22 90
Mail: ola.hansson@vmks.se

Välkommen till Veteranmaskinklubben Syd!

Klubben som bevarar kulturarv till eftervärlden!

 

Vårplöjning hos Ove Larsson i Fuglie lördagen den 18 april inställt

 

Vårplöjningen inställd på grund av coronan// Veteranerna Kassagården

Norgeresan: Stefan Jönsson har meddelat att slutinbetalningen är framskjuten till den 15/5

Evenemanget hos Bo Arne och Bibbi Olsson, Råborg 28-29 mars är inställt.

 

 

Har ni evenemang 2020 så meddela Göran på hammarlunda.torslund@telia.com

 

                                                                                                                           

                                                                                                         

 Evenemang hos

 

Bo Arne och Bibbi Olsson, Råborg 28-29 mars

Inställt

 

Har ni evenemang 2020 så skicka gärna in det redan nu.