Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

VMKS ändamål

Veteranmaskinklubben Syds ändamål är att stimulera intresset för gamla traktorer och lantbruksmaskiner så att dessa och kunskapen om dem inte går förlorad.

 

Årsberättelse 2021

Medlemsantalet har under 2021 varit 468 betalande medlemmar.

Styrelsen har bestått av Christer Esbjörnsson, ordförande, Anders Ahlqvist, vice ordförande, Anton Nilsson, sekreterare, Nils-Arne Håkansson, kassör, ordinarie ledamöter Anders Johansson och suppleant Bengt-Åke Larsson och Sven Gustavsson, samt suppleanter Bengt Johansson och Carl-Gustav Welander. Styrelsen har hållit totalt 3 st möten under verksamhetsåret.

Årsmötet 2021 blev inställt pga coronan

Resorna blev inställda