Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

VMKS ändamål

Veteranmaskinklubben Syds ändamål är att stimulera intresset för gamla traktorer och lantbruksmaskiner så att dessa och kunskapen om dem inte går förlorad.

 

Årsberättelse 2018

 

 

Medlemsantalet har under 2018 varit 516 betalande medlemmar.

Styrelsen har bestått av Christer Esbjörnsson, ordförande, Anders Ahlqvist, vice ordförande, Anton Nilsson, sekreterare, Nils-Arne Håkansson, kassör, ordinarie ledamöter Anders Johansson och suppleant Bengt-Åke Larsson och Sven Gustavsson. Styrelsen har hållit totalt 7 st möten under verksamhetsåret.

 

Årsmötet 2018: Årsmötet ägde rum den 10 mars på Restaurang Borgen, Osby, med de sedvanliga årsmötesförhandlingarna. Efter lunchen körde vi till Willy Ingemansson, Malshult och blev förevisade hans fina samling och blev bjudna på bullar och kaffe.

 

 Resor: Årets sommar-resa gick till Danmark den 28-30 april med många fina traktorbesök.

 

År 2018 har varit ett år med många aktiviteter runt om i Skåne. Både med egna arrangemang som klubben stått för och ett flertal arrangemang som klubbens medlemmar förtjänstfullt deltagit i eller själv arrangerat. 

 

Vi har haft 4 st Öppna Garage som har varit uppskattade. Här är ett axplock av årets aktiviteter.

 

Feb: 

 

MILA-utställningen, Malmö

 

 

April:

 

Vårplöjning på Kassagården

 

Vårplöjning Söderslätt hos Ove Larsson

 

 

Maj:

 

Veteranträff, Klippan Classic

 

Veterandagar Viarp hos Ingemar Persson

 

Veterandag  Örkelljunga Lantmänn

 

Stefan Jönsson, Öppet Garage

 

 

Juni:

 

Borgeby-dagarna

 

Hammarlövsdagen+ traktorrunda

 

Trakltorrunda, Eket, Örkelljunga

 

Traktor-rally Söderåsen

 

Harlösa-dagen

 

Öppet garage – Göran Boson o Bengt Johansson

 

 

Juli:

 

Harvardag i Kullabygden

 

Thulinträffen Landskrona

 

 

Augusti: 

 

Gammaldags skördefest i Svenstorp, Kaj Olsson

 

Traktorträff V Vemmerlöv

 

Traktor-rallyt i Ekeby

 

Lergökarallyt Ängelholm

 

Skördefest Stubbarp, Bertil Bergkvist

 

Maskin-teknik i Klippan

 

 

September:

 

Skegrie Mölledag med veterantraktorplöjning

 

Lantliv på farfarstid i Jonstorp

 

Öppet garage – A Johansson

 

Skördedag Sönder-Össjö

 

SM-plöjning, Kristianstad

 

 

Oktober:

 

Öppet Hus, Svalöfs Gymnasium

 

Veteranplöjning Kassagården

 

Veteranplöjning, Kullabygden

 

Veteranplöjning, Halmstadsby, Tobias Wahlqvist

 

 

November:

 

Filmdag i Svedala

 

December:

 

Julmarknad Övedskloster

 

Julöppet Ängdala o Bränneriet, Harlösa

 

 

 

Under året har utgivits 2 st VMKS-bulletiner, 2 st VMKS informationskort.

 

 

 

Vårt vandringspris ”Spaken” gick till Lillian Ling, Tomellila.

 

 

 

Styrelsen tackar medlemmarna för alla förtjänstfulla insatser under 2018 och ser som vanligt fram emot ett nytt år med framgångsrikt klubbsamarbete och spännande aktiviteter under 2019.

 

 

 

Styrelsen